Can
Gelat

Ramon Font
Les meves Maquetes

«Canó» és la denominació de qualsevol peça d'artilleria que fa servir pólvora per disparar un projectil. Els canons varien en calibre, abast, mobilitat, cadència de tir, angle de tir i potència de foc; els diferents tipus de canó combinen i equilibren aquests atributs en diferents graus, depenent de l'ús que se li pretén donar al camp de batalla. La paraula canó deriva del augmentatiu de broc per extensió del tub pel qual es dispara el projectil.