Can
Gelat

Ramon Font
Les meves Maquetes

«La diligència» (especialment la coneguda com Concord Stagecoach), va ser fabricada originalment en 1827. Primer es va emprar amb profit per al transport de correu i després per al de persones. En 1857 John Butterfield sr. va guanyar un contracte per dur correspondència des de Sant Lluís a San Francisco en 25 dies. Entre les particularitats d'aquest vehicle hi havia els corretjams de cuir per sota de l'estructura, a manera de suspensió, que li donava certa comoditat. Abans de l'arribada del ferrocarril, la diligència era la forma més important de transport transcontinental. Per al transport de valors, la diligència era custodiada per homes armats amb carrabines o escopetes. Una dita popular de l'època deia que aquestes «podien ser carregades diumenge i ser disparades tota la setmana».