Can
Gelat

Ramon Font
Les meves Maquetes

«El Marina II» és un bonitero del cantàbric.
Dedicat a la pesca del bonítol en els mesos d'estiu, la resta del temps es dedicava a la captura d'altres espècies o a pescar en altres zones seguint la migració estacional d'altres espècies de bonic. El mètode de pesca tradicional d'aquests boniteros és el curricà i l'esquer viu.
Aquesta modalitat d'esquer viu es feia possible usant de carnada petits peixos capturats pel propi bonitero amb una petita xarxa de setge, mantenint-los vius a bord en uns vivers. L'estacionalitat de la pesca del bonítol solia fer que grups d'aquests boniteros es puguin veure a la Mediterrània, des de l'estret de Gibraltar fins al mar d'Alborán.